Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Cel projektu

System w założeniach miał umożliwić przeglądanie informacji o budynku rektoratu zarówno z poziomu terminala interaktywnego znajdującego się w tym budynku, jak i poprzez stronę internetową. Dodatkowo miał oferować możliwość wskazywania optymalnej drogi dotarcia do wybranego pomieszczenia.

Funkcje Systemu realizujące cel projektu

Schematy pomieszczeń dla poszczególnych pięter budynku zostały przygotowane w oparciu o plany architektoniczne w taki sposób, aby przejrzyście oddawały ich rozkład. Dotknięcie na ekranie danego pomieszczenia powoduje wyświetlenie informacji: zdjęcia, dokładnego opisu oraz wykazu osób w nim urzędujących. Do tych informacji można uzyskać dostęp posługując się także interaktywnym spisem pomieszczeń.

Z pomieszczeniami w Systemie powiązana jest funkcjonalność nawigacji. Po wyborze określonego pomieszczenia Innavigo wskaże optymalną drogę dotarcia do niego, uwzględniając alternatywną jej opcję dla osób niepełnosprawnych.

Wyszukiwanie pracowników uczelni odbywa się za pomocą wbudowanej wyszukiwarki, która zwraca wynik w postaci wizytówki połączonej z pomieszczeniem urzędowania danej osoby i z wytyczeniem drogi dotarcia do niej.

Wdrożenie i zarządzanie Systemem

Panel administracyjny pozwala zarządzać wszystkimi treściami i poziomem dostępu do Systemu dla wielu redaktorów. Redaktorzy tworzą listę pracowników, dodają informacje pojawiające się na wizytówkach, przypisują pracowników do pomieszczeń, dodają opisy pomieszczeń i zdjęcia. Tworzą również informacje na temat budynku i treści na wygaszacz ekranu.

Funkcja nawigacyjna działa w czasie rzeczywistym, a administrator ma wpływ na przebieg wyznaczanych tras w zależności od ograniczeń, na przykład w sytuacji remontów lub awarii wind, ale także może wskazać inny cel dla przebiegu trasy.

Daje to również możliwość przekierowania interesantów z jednego pokoju do innego, na przykład w sytuacji absencji danego pracownika.
Ekran terminala interaktywnego jest dostępny także poprzez stronę internetową, co daje możliwość zdalnego korzystania z jego funkcjonalności także na urządzeniach mobilnych.