WCO

Cel projektu

Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii zdecydował się na instalację systemu informacji budynkowej opartej na rozwiązaniu innaviGO, aby usprawnić przepływ ruchu interesantów w ciągach komunikacyjnych jednostki.

Ze względu na skomplikowaną strukturę budynku pacjenci często gubili drogę do wyznaczonego gabinetu i odpytywali o drogę pracowników Szpitala. Dzięki nawigacji wewnątrzbudynkowej innaviGO osiągnięto zarówno poprawę komunikacji wewnątrz budynku, jak i odciążono personel.

Budowa systemu

System składa się z pięciu interaktywnych terminali z wyświetlaczami dotykowymi różniących się od siebie zarówno formą, jak i wielkością.  Mamy tutaj 3 stojące pionowo terminale z 42 calowymi wyświetlaczami, jeden 42 calowy terminal wiszący oraz terminal poziomy z wyświetlaczem 32 calowym. Terminale ustawione są w strategicznych miejscach budynku, a ich zarządzanie odbywa się z jednego wspólnego systemu zarządzania. 

Funkcjonalność innaviGO

Ze względu na bardzo skomplikowany rozkład budynku i mnogość występujących łączników pomiędzy piętrami jednym z głównych zadań postawionych innaviGO było dokładne i rzeczywiste odwzorowanie terenu.  Cel został osiągnięty dzięki naszym inżynierom, którzy stworzyli dokładne mapy jednostki z uwzględnieniem wszystkich szczegółów takich jak łączniki, skrzyżowania ciągów komunikacyjnych czy pojedyncze schody do pokonania w drodze do gabinetu.

Aby łatwiej było pacjentom pokonać drogę do obranego celu WCO zdecydowało się także na wdrożenie aplikacji mobilnej, dzięki której pacjent w prosty sposób może zabrać wyznaczoną ścieżkę ze sobą. Wystarczy zeskanować kod QR wyświetlony na wyświetlaczu terminala. Kod QR uruchomi na smartfonie w aplikacji lub w przypadku jej braku w przeglądarce smartfonu wytypowaną ścieżkę ze wszystkimi jej szczegółami.

Kody QR generowane przez innaviGO zostały zaimplementowane do systemu WCO i są drukowane na formularzu skierowania do specjalisty, dzięki takiemu zabiegowi pacjent może podejść do terminala, zeskanować kod wbudowanym w terminalu czytnikiem i zobaczyć dostosowaną do niego optymalną ścieżkę dotarcia do celu.